Ban tổ chức chấm thi thực hiện đánh giá theo 4 nội dung, cụ thể là: Công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quân nhu ở đơn vị; công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác nuôi quân giỏi và công tác quản lý quân nhu tốt.

leftcenterrightdel
Ban tổ chức chấm thi tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia của đơn vị.
leftcenterrightdel
Ban tổ chức chấm thi chấm hệ thống kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu.

Mặc dù hoạt động trong điều kiện cán bộ chủ trì biến động, đơn vị triển khai xây dựng, tu sửa doanh trại, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung đoàn 741, Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về mục đích yêu cầu của hội thi; xây dựng kế hoạch chặt chẽ, kiện toàn hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ quân nhu, quân trang, vật chất hậu cần cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo đúng yêu cầu đề ra.

Đại tá Lê Thanh Đồng, Trưởng Phòng Quân nhu (Cục Hậu cần Quân khu 2), Trưởng đoàn công tác, nhấn mạnh: Đơn vị đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Quân khu phục vụ hội thi; chủ động phát huy nội lực, đầu tư kinh phí, công sức để tu sửa, làm mới một số công trình hậu cần; quản lý chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ không để xảy ra hiện tượng mất mát, thất thoát các mặt hàng quân nhu, quân trang. 

leftcenterrightdel
Trưởng đoàn công tác đánh giá chung sau chấm thi tại đơn vị.
leftcenterrightdel

Tiểu đoàn Bộ binh 1 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt.

Bên cạnh đó, công tác tăng gia sản xuất đã chủ động bảo đảm đủ 100% lượng rau, củ, quả tại chỗ; chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm ổn định, góp phần bảo đảm lượng thực phẩm tươi, sạch, an toàn cho bộ đội.  

Qua hội thi đã nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Theo đánh giá của Ban tổ chức chấm thi, đơn vị đạt loại Giỏi.

Tin, ảnh: HIẾU TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng - An ninh xem các tin, bài liên quan.