Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu, chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu, đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo Cải cách chính sách tiền lương lực lượng vũ trang và cơ yếu; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị. Ảnh: MẠNH HÙNG 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: MẠNH HÙNG 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về quan điểm xây dựng các bảng lương của lực lượng vũ trang phải phù hợp với tổ chức, biên chế và tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang. Tiền lương phải gắn theo vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong lực lượng vũ trang.

Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với việc thúc đẩy cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, gắn với vị trí công tác, thể hiện được thứ bậc trong lãnh đạo, chỉ huy và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của chức vụ, chức danh đảm nhiệm; giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MẠNH HÙNG

Các đại biểu cũng thống nhất nguyên tắc xây dựng bảng lương sĩ quan theo 2 thành tố: Lương chức vụ (hoặc lương chức danh) và lương quân hàm, cấp hàm. Trong đó, lương chức vụ (hoặc lương chức danh) được xác định theo nhóm trên cơ sở các chức vụ, chức danh cơ bản, các bậc chức vụ, chức danh tương đương. Lương quân hàm, cấp hàm được xây dựng theo cấp bậc quân hàm, cấp hàm quy định trong Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MẠNH HÙNG 

Xây dựng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật, công nhân quốc phòng, công nhân Công an trên cơ sở vị trí nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, yêu cầu trình độ của vị trí đảm nhiệm và chức vụ chỉ huy, lãnh đạo, quản lý. Đảm bảo thống nhất cùng một mức lương được hưởng ở các chức vụ tương đương giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an như hiện hành, đặc biệt ở cấp địa phương. Xây dựng bảng lương mới bảo đảm thuận lợi cho chuyển xếp lương cũ sang lương mới, mức lương mới không thấp hơn mức lương cũ...

leftcenterrightdel
Đại biểu Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MẠNH HÙNG 

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cùng thống nhất đánh giá cao nỗ lực của tổ biên tập trong nghiên cứu, xây dựng bảng lương và phụ cấp đặc thù của lực lượng vũ trang, vừa có tính kế thừa, phát huy ưu điểm, khắc phục được những khó khăn, bất cập của bảng lương hiện nay; đảm bảo mối tương quan hợp lý giữa tiền lương của các đối tượng trong lực lượng vũ trang với cán bộ, công chức hành chính Nhà nước và giữa các đối tượng trong lực lượng vũ trang.

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, trên cơ sở mức lương và phụ cấp không thấp hơn mức hiện nay, để tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.