Giai đoạn 2024-2025 tập trung điều chỉnh những bất cập, vướng mắc, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp; cơ bản hình thành tác phong làm việc trên môi trường số dựa trên các ứng dụng, công nghệ số và dữ liệu số.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra Đội tuyển Thợ quân khí giỏi huấn luyện tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021, tháng 4-2021. Ảnh: Qdnd.vn

Đến năm 2030 hoàn thành cơ bản xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin ngành kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, cơ động, an toàn, đáp ứng yêu cầu về tổ chức, vận hành và xây dựng môi trường làm việc số, sử dụng hiệu quả hệ thống tự động hóa chỉ huy, chỉ đạo, quản lý kỹ thuật trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

VĂN CHIỂN