"Thủ lĩnh" của đội tuyển giành Huy chương Vàng Army Games 2022

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển “Đội quân văn hóa" tham gia Army Games 2022

Binh chủng Thông tin liên lạc tuyên dương đội tuyển tham gia Army Games 2022

Binh chủng Thông tin liên lạc tuyên dương đội tuyển tham gia Army Games 2022