Tham gia đoàn công tác có đồng chí PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên trong Hội đồng.

Báo cáo tại Hội nghị và các ý kiến tham gia phát biểu đều thống nhất khẳng định, làm rõ những đặc điểm tình hình và kết quả tiêu biểu mà Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Trong đó, nổi bật là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sát đúng và hiệu quả.  

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong những năm qua. Đồng chí khẳng định những chủ trương, biện pháp và bài học kinh nghiệm của đơn vị là những vấn đề có tính lý luận - thực tiễn cao; đồng thời, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quan điểm về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

leftcenterrightdel

Thay mặt đoàn công tác PGS, TS Nguyễn Viết Thảo tặng quà Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Thời gian tới, đồng chí bày tỏ tin tưởng và mong muốn rằng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tin, ảnh: KHÁNH NHÂN-VĂN MẪN