Buổi tọa đàm là dịp để lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Từ đó kịp thời có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, định hướng và phát huy hiệu quả khả năng, nhiệt huyết, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Sĩ quan trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và khát vọng vươn lên tại buổi tọa đàm do Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức. 

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, buổi tọa đàm đã lắng nghe các ý kiến, tập trung đi sâu, phân tích làm rõ các nội dung: Đánh giá thực trạng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; dự báo đặc điểm tình hình nhiệm vụ, tác động và những tâm tư, nguyện vọng của sĩ quan trẻ; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong toàn đơn vị...

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại buổi tọa đàm. 

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ là lực lượng đông đảo, xung kích, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của Vùng. Để cán bộ, sĩ quan trẻ tiếp tục cống hiến, phát triển và trưởng thành, thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, nắm bắt chặt chẽ, toàn diện hơn nữa và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cán bộ, sĩ quan trẻ. Bên cạnh đó, từng đồng chí cán bộ, sĩ quan trẻ phải thật sự tiên phong, xung kích, sáng tạo và Quyết thắng; phải có khát vọng cống hiến, phấn đấu vươn lên và coi đó là lẽ sống của mình. Khắc phục tốt mọi khó khăn, thử thách, thường xuyên tu dưỡng, học tập nghiên cứu và rèn luyện; tích cực, tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết với công việc, gắn bó với đơn vị, trở thành những người cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KHÁNH NHÂN-VĂN MẪN