6 tháng đầu năm 2024, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Vùng, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
leftcenterrightdel

 Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân phát biểu.

Vùng đã phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); làm tốt công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm, đồng thời lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, tuyên truyền chống khai thác IUU, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.