Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại Vùng 5 Hải quân

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại Vùng 5 Hải quân

Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng chống sạt lở bờ biển

Vùng 5 Hải quân giúp dân phòng chống sạt lở bờ biển

Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh năm 2023

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật súng bộ binh năm 2023

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Vùng 5 Hải quân

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Vùng 5 Hải quân

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển