Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thi đua

Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thi đua

Vùng 5 Hải quân khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2024

Vùng 5 Hải quân khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2024

Vùng 5 Hải quân giúp nhân dân Cà Mau trong mùa hạn hán

Vùng 5 Hải quân giúp nhân dân Cà Mau trong mùa hạn hán

Vùng 5 Hải quân tổ chức chương trình nghệ thuật về người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân tổ chức chương trình nghệ thuật về người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân kịp thời chữa cháy giúp dân

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân kịp thời chữa cháy giúp dân