Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện đơn vị đóng quân phân tán trên diện rộng, những năm qua, bên cạnh duy trì, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tuần tra, quản lý vùng biển, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 

Hằng năm, Vùng 5 Hải quân đều phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. 

leftcenterrightdel
Tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. 
leftcenterrightdel
   Ghi âm Chương trình “Mỗi tuần một điều luật” gửi các đơn vị để phát thanh nội bộ hằng tuần.
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tìm hiểu pháp luật trong giờ giải lao.
leftcenterrightdel
   
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. 

VĂN ĐỊNH (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.