Chuẩn đô đốc, Ngô Văn Thuân, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị.

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn cùng việc thực hiện Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển được tiến hành hiệu quả...

leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị tổng kết.

Vùng 4 Hải quân đã xây dựng nhiều đơn vị điểm, mô hình điểm trên các mặt công tác, các gương điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhiều tập thể, cá nhân Vùng 4 Hải quân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng (48 tập thể, cá nhân) và Quân chủng Hải quân (63 tập thể, cá nhân), cùng 7 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”.

Hội nghị xác định phương hướng trong năm 2023, theo đó, các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng theo hướng sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức, trách nhiệm, thi đua sáng tạo, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị.

Tập trung khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, thực hiện có hiệu quả các trọng tâm, đột phá, các phong trào, cuộc vận động. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, xây dựng Vùng 4 Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin ảnh: THANH TUẤN