Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức biên chế huấn luyện; công tác tham mưu huấn luyện; tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội; bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện; công tác chuẩn bị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện; công tác tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, nơi ăn, ở, sinh hoạt của chiến sĩ mới.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng biểu dương các đơn vị của Vùng 4 Hải quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung kế hoạch kiểm tra; tổ chức chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện. Thao trường, học cụ được củng cố và đầu tư làm mới theo đúng hướng dẫn; tổ chức biên chế huấn luyện đúng quy định, chất lượng cán bộ phân đội huấn luyện bảo đảm tốt.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra, động viên chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 454, Lữ đoàn 957. Ảnh: NGUYỄN TUẤN
leftcenterrightdel

 Đoàn công tác kiểm tra Tiểu đoàn 457, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện chu đáo. Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp kỷ luật; công tác chuẩn bị và tiến hành tiếp nhận chiến sĩ mới, bước đầu nắm tình hình chiến sĩ mới về đơn vị được thực hiện hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra mô hình huấn luyện tại Lữ đoàn 685. Ảnh: NGUYỄN TUẤN.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng yêu cầu Vùng 4 Hải quân chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục triệt để những điểm hạn chế còn tồn tại, kịp thời bổ sung những điểm đã thống nhất, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2024; chỉ đạo tốt cho nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024; duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

HOÀNG CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.