Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 và tiến hành kiểm tra thực tế trên các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Đoàn công tác tập trung vào kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch; cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; giáo án, bài giảng và tiến hành kiểm tra nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá năm 2024. Đoàn cũng kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân và công tác tổ chức luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

leftcenterrightdel
 Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết nhận xét kết luận kiểm tra.

Đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng đã chỉ ra những kết quả thực hiện công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện của các đơn vị. Nổi bật là các đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, phương châm, đột phá, yêu cầu, chỉ tiêu huấn luyện của đơn vị; cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, nắm chắc các nội dung, yêu cầu... Các đơn vị đã chủ động sửa chữa, củng cố 86 mô hình học; làm mới 183 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần - kỹ thuật, có nhiều mô hình có ứng dụng cao; công tác chính trị có nhiều đổi mới; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện.

leftcenterrightdel
Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác tham mưu tại Lữ đoàn 167. 
leftcenterrightdel

Kiểm tra huấn luyện điều lệnh và phương pháp huấn luyện, luyện tập, sửa tập tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân. 

Kết luận kiểm tra, Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 2 Hải quân, đồng thời lưu ý cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cũng yêu cầu cần chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực cổ vũ, động viên bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: CHÍ CƯỜNG – MINH SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.