Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị và Trung tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì hội thảo.

leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, thiết thực góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã khái quát, phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân; phân tích, đánh giá thực trạng việc Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – thành tựu và kinh nghiệm.

Đặc biệt, các đại biểu, nhà khoa học đã dự báo những yếu tố tác động, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp góp phần để Công an nhân dân quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy nhấn mạnh: “Hội thảo hướng đến chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập; quyết tâm thực hiện, làm theo; gương mẫu, đi đầu. Trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.