Năm học 2022-2023, Trường Sĩ quan Chính trị có 773 học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội trình độ đại học, học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội văn bằng đại học thứ 2 từ hạ sĩ quan-binh sĩ và học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn thực tập trên các cương vị chính trị viên, chính trị viên phó, giáo viên ở 7 quân khu, 4 quân đoàn, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc, Binh chủng Pháo binh, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Học viện Phòng không-Không quân; Trường Sĩ quan: Pháo binh, Đặc công, Tăng thiết giáp.

leftcenterrightdel
Học viên lên đường đi thực tập tốt nghiệp.  

Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm cụ thể hóa phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”, “lý luận gắn với thực tiễn”, “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, đảm bảo kết hợp giữa trang bị kiến thức với bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn và rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao phẩm chất, năng lực của học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cho các khóa học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Với sự chuẩn bị chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, khoa, đơn vị, 100% cán bộ, học viên vui vẻ, phấn khởi, quyết tâm cao lên đường nhận nhiệm vụ mới, tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị được giao, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách, năng lực người cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn theo mục tiêu đào tạo.

Tin, ảnh: HOÀNG VĂN NIÊN