Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá sâu sắc, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014. Theo đó, từ khi Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam được ban hành, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, tạo điều kiện giúp đội ngũ cán bộ, sĩ quan yên tâm công tác; gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Đại tá Phạm Văn Hảo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 2 phát biểu kết luận hội nghị. 

 

Theo đó, các ý kiến đề nghị, cần quy định rõ các chức vụ, chức danh tương đương đối với tất cả sĩ quan ở các cơ quan, khoa, đơn vị để bảo đảm tính thống nhất; nâng tuổi công tác và thời gian công tác đối với sĩ quan có trần quân hàm từ trung tá trở xuống để phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội; đề nghị thăng quân hàm đến cấp bậc thượng tá đối với giáo viên có trình độ thạc sĩ. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị, cần có cơ chế chính sách cải cách tiền lương cho LLVT phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặc thù và sự phát triển chung của xã hội. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm thực hiện tốt công tác rà soát, bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá, sắp xếp, đề nghị điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ, sĩ quan bảo đảm chặt chẽ, dân chủ...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. 

Nhân dịp này, nhà trường cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Tin, ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG