Cuộc diễn tập được Quân khu 2 chỉ đạo tập trung vào 2 giai đoạn gồm: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Điểm mới cuộc diễn tập là đầu bài diễn tập không được biết trước. Tại sở chỉ huy đạo diễn, Ban chỉ đạo và Tổng đạo diễn, Phó tổng đạo diễn chỉ đạo, phát các tình huống và điều hành cuộc diễn tập thông qua lực lượng đạo diễn.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập theo dõi chỉ huy Trung đoàn 98 công bố tư tưởng chỉ đạo, ý định chiến đấu cho cơ quan. 

Ngay sau tình huống được phát ra, các đơn vị triển khai hành động theo đúng thứ tự các bước. Diễn tập đối kháng đòi hỏi các đơn vị tham gia diễn tập phải tích cực học tập, ôn luyện, nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn; sự đồng bộ của cả hệ thống chỉ huy, cơ quan Trung đoàn trong xử lý các tình huống.

Qua đó, Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá được thực chất trình độ, năng lực của người chỉ huy; khả năng tham mưu của cơ quan và cán bộ cấp Trung đoàn; khả năng vận dụng lý luận, nguyên tắc, nghệ thuật quân sự của Quân đội ta trong quá trình diễn tập 2 bên 1 cấp trên bản đồ trong địa hình trung du, miền núi; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao chất lượng diễn tập trong toàn Quân khu, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại diễn tập:

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2 chỉ đạo cơ quan thường trực tăng cường theo dõi chỉ đạo diễn tập.
leftcenterrightdel
Chỉ huy và cơ quan Trung đoàn 98 nghiên cứu, đánh giá tình hình trên bản đồ. 
leftcenterrightdel
 Ban chỉ đạo và lực lượng đạo diễn theo dõi Trung đoàn 98 nghiên cứu, đánh giá tình hình trên bản đồ.
leftcenterrightdel
 Ban chỉ đạo diễn tập chỉ đạo Trung đoàn 98 làm rõ kết quả trong nghiên cứu, đánh giá tình hình trên bản đồ.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU