leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Công đoàn Trường Cao đẳng Hậu cần 1 nhiệm kỳ 2018-2023; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX; tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Hậu cần 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ IX.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn cơ sở đã quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết đại hội đề ra, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị, hoạt động đúng hướng, hiệu quả thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết nhất trí cao chương trình làm việc của đại hội. 

 Tại đại hội, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số mặt còn hạn chế, rút ra 6 bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel

Nhiệm kỳ 2018-2023,  Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hậu cần 1 đã làm tốt công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên.

Đại hội đã xác định: Trong nhiệm kỳ tiếp theo, sẽ tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đội ngũ cán bộ, đoàn viên cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, phương pháp tác phong công tác khoa học, năng động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: KIM ANH - HOÀNG ANH