leftcenterrightdel
 Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tất Cường biểu dương những thành tích, kết quả của nhà trường đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 56 năm qua, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, viết nên truyền thống vẻ vang của mình đó là: “Dạy tốt, học tốt, kỷ luật, tự lực, tự cường”.

Thời gian tới, Thiếu tướng Lê Tất Cường yêu cầu, nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng chương trình, nội dung, giáo trình, tài liệu, đầu tư trang thiết bị, vật chất phục vụ, đào tạo nhân viên chuyên môn ngành hậu cần; khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án triển khai mô hình nhà trường thông minh, gắn với thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực đào tạo, xây dựng khung kiến trúc và lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng...

Tin, ảnh: THĂNG BẢY