Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS Quân chủng PK-KQ chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

8 tháng đầu năm 2023, Quân chủng PK-KQ đã quán triệt, chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và CĐS của các cơ quan, đơn vị đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của Bộ Quốc phòng; hoàn thành nội dung soạn thảo và trình ký ban hành các thông tư bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; duy trì nền nếp, chế độ thẩm định kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ.

Tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được rà soát và kiện toàn; quyết định phân công công tác, quy chế làm việc được sửa đổi, bổ sung ban hành theo hướng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ...

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác CCHC và CĐS; kiện toàn và phát huy Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Các phòng, ban chức năng làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, tham mưu, giúp việc, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, phân công trách nhiệm và đồng bộ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… Tập trung khắc phục những tồn tại, khó khăn để công tác CCHC và CĐS được phát huy trong thực hiện mọi nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn trong các hoạt động, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.