Tham gia Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X, Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng gồm có 25 đồng chí (trong đó có 22 đồng chí được bầu tại Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và 3 đồng chí là đại biểu đương nhiên).

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Thời gian qua, Công đoàn Tổng cục đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X. Đặc biệt, cán bộ công đoàn tổng cục đã trực tiếp tham gia nhiều nội dung công tác chuẩn bị, có đóng góp quan trọng vào công việc tổ chức đại hội.    

leftcenterrightdel

 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của các thành viên trong đoàn đối với công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Đại  hội. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ: Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; thể hiện ý chí, nguyện vọng, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, khát vọng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần đó, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu: Các đại biểu đề cao vai trò, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ và hoạt động của Đại hội. Quán triệt, thực hiện tốt nội dung, chương trình, quy chế của Đại hội đề ra. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến tại các diễn đàn của Đại hội.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu Công đoàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ  X.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý, trong quá trình bầu cử, cần phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, bảo đảm bầu cử tập trung, thống nhất cao, đồng thời quan tâm, chia sẻ thông tin của Đoàn đại biểu Tổng cục đến với các đoàn đại biểu trong Đại hội. Sau Đại hội, các đại biểu báo cáo kịp thời với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị về kết quả Đại hội, đồng thời tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị về kết quả và thành công của Đại hội, góp phần tạo chuyển biến biến mạnh mẽ về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong từng đơn vị.

Tin, ảnh: KIM ANH - CHI ANH 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan