leftcenterrightdel

Công nhân Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) lắp ráp súng bộ binh. Ảnh: qdnd.vn 

Theo đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp về công tác tuyên truyền đặc biệt có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt có nhiều đổi mới, phù hợp với nhiệm vụ từng đơn vị và đặc điểm địa phương nơi đóng quân. Các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Từ năm 2008 đến nay, Tổng cục đã vận động thu nộp Quỹ “Vì người nghèo” 36,5 tỷ đồng; nộp về Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng 17,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 165 nhà đồng đội, 43 nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 14 tỷ đồng... Kết quả đó góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, giữ vững ổn định chính trị, mối quan hệ đoàn kết quân dân được củng cố, tăng cường, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.