Tham gia Đoàn công tác có đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Binh chủng Hóa học và Trường Sĩ quan Phòng hóa...

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác kiểm tra Trạm vệ sinh trang dụng, phục vụ diệt trùng tại Trường Sĩ quan Phòng hóa. 

Tại Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác bảo đảm cho giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; kết quả đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng thao trường, phòng học; việc quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục - đào tạo... của Trường Sĩ quan Phòng hóa. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra phòng thí nghiệm hóa chất độc tại Trường Sĩ quan Phòng hóa. 

Quá trình kiểm tra, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Phòng hóa. 

leftcenterrightdel
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tham quan thực hành thí nghiệm chất độc quân sự. 
leftcenterrightdel
Đoàn công tác tham quan hệ thống thí nghiệm chất độc quân sự trên động vật. 

Phát biểu kết luận kiểm tra, thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Phòng hóa trong thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng Hóa học vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trường Sĩ quan Phòng hóa thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và các nhiệm vụ khác; chất lượng giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với đó, công tác bảo đảm cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dã ngoại, cứu hộ - cứu nạn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra giờ học tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Phòng hóa. 
leftcenterrightdel
 Giờ học tin học của học viên Trường Sĩ quan Phòng hóa. 
leftcenterrightdel
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra hệ thống xe đặc chủng của Trường Sĩ quan Phòng hóa. 

Trường Sĩ quan Phòng hóa đã quản lý, khai thác, sử dụng tương đối hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành huấn luyện và chuyển đổi số trong giáo dục-đào tạo.

Từ thực tế quá trình kiểm tra, đồng thời nghe báo cáo của lãnh đạo Binh chủng Hóa học, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng Hóa học; Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Phòng hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ thị, mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục - đào tạo; có nhiều giải pháp thực hiện phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Đối với Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành, huấn luyện đêm, tăng cường cập nhật, bổ sung kiến thức mới vào chương trình đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng diễn tập cuối khóa cho học viên, bảo đảm sát chương trình đào tạo và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận kiểm tra. 

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng lưu ý nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, nâng cao chất lượng đầu vào theo Đề án “Tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhất là đội ngũ nhà giáo có trình độ Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư chuyên gia đầu ngành đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; tăng cường cử nhà giáo, cán bộ đi học tập, nghiên cứu thực tế tại đơn vị.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Binh chủng Hóa học và Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Phòng hóa. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cũng đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc nhà trường nâng cao chất lượng công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục - đào tạo; đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thực hiện học thực chất, thi thực chất, đánh giá thực chất, chống bệnh thành tích trong giáo dục. Đồng thời thường xuyên bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục - đào tạo; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm...; nhất là chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường.

Về các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, giao cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu, tích cực tham mưu với trên để triển khai thực hiện, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.