Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác kỹ thuật của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; báo cáo công tác chuẩn bị và tóm tắt Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa Tổng cục Kỹ thuật và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong thời gian qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã tích cực, chủ động nghiên cứu nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân, như: Nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá độ bền nhiệt đới vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); nghiên cứu đánh giá tác động của khí hậu nhiệt đới đến tình hình VKTBKT, đề xuất các phương pháp bảo vệ và phương pháp khai thác tiên tiến thích hợp, nghiên cứu chế tạo vật liệu, vật tư đặc thù quân sự; nghiên cứu phát triển công nghệ nâng cao độ bền nhiệt đới cho VKTBKT, điển hình như công nghệ nhiệt đới hóa VKTBKT, công nghệ khí khô, công nghệ niêm cất, bảo quản VKTBKT không dùng dầu mỡ...

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Minh Đức và Thiếu tướng Đặng Hồng Triển ký kết Chương trình phối hợp.

Kết thúc hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức và Thiếu tướng Đặng Hồng Triển đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Kỹ thuật và Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga về việc thực hiện công tác kỹ thuật quân đội giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, kế hoạch thực hiện năm 2023.

Chương trình phối hợp gồm 4 lĩnh vực chính: Phối hợp nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật VKTB; phối hợp thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm các đề tài nghiên cứu khoa học của trung tâm; sản xuất, cung cấp VKTB và dịch vụ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ nâng cấp các cơ sở kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, sản xuất, chế thử.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH