leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đặng Hồng Triển phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Trong năm 2022, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã chủ động vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều mặt công tác. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ được thực hiện theo đúng kế hoạch, thu được nhiều kết quả có giá trị, nhiều dẫn liệu mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên cả 3 hướng: Nghiên cứu phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Trung tâm đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Quân đội trong hợp tác nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Nhiều sản phẩm, công nghệ thử nghiệm thực tế được các đơn vị đưa vào sử dụng hiệu quả, đánh giá cao về chất lượng. Hướng nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, trồng phục hồi các rạn san hô nhận được nhiều sự quan tâm của các địa phương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần tích cực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung tâm. Công bố trong nước và quốc tế được nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Trong năm qua có 280 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hành chính, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, tài chính đều được triển khai, đáp ứng được yêu cầu. Tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn trung tâm ổn định, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Năm 2023, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong phát triển khoa học, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế; chú trọng bám sát các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đến năm 2030; tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đồng thời, trung tâm cần nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các nhiệm vụ hợp tác với Liên bang Nga trong nghiên cứu, thích ứng và chuyển giao công nghệ phục vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Trung tâm (7-3-1988 / 7-3-2023).

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung tâm đã tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022, phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Trao các danh hiệu thi đua khen thưởng 12 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.

Tin, ảnh: THU THẢO