Đại tá Trần Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tham dự hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng, chủ động, linh hoạt đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ, Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai đúng tiến độ các nội dung nghiên cứu 49 đề tài, nhiệm vụ thuộc kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ hỗn hợp Việt - Nga; 93 đề tài, nhiệm vụ khoa học riêng phía Việt Nam; chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, mở mới các đề tài, nhiệm vụ; hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ với các đơn vị trong Quân đội và địa phương được mở rộng, có hiệu quả, tích cực đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn…

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị Đảng ủy Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 

Công tác xây dựng Đảng bộ Trung tâm được triển khai tích cực, có trọng điểm; chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường, phong cách lãnh đạo của tổ chức đảng, phương pháp quản lý, chỉ huy của cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích mà Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đạt được trong năm 2022, đồng thời yêu cầu, năm 2023, Trung tâm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên, nhất là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023; nhiệm vụ khoa học công nghệ được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Ủy ban phối hợp giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Đảng ủy Trung tâm cần có chủ trương, biện pháp lãnh đạo để đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo các hướng khoa học tập trung vào các chương trình, nhiệm vụ cấp quốc gia và cấp Bộ Quốc phòng, các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ... Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng lưu ý, Đảng ủy Trung tâm tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: THANH TRÀ