Theo đó, Trung đoàn quán triệt nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ, kiện toàn tổ chức biên chế, tập huấn 100% cán bộ và chuẩn bị chu đáo mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập gắn với đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho chiến sĩ mới.

Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới 2024 tại Trung đoàn Gia Định:

leftcenterrightdel
 Quán triệt nhiệm vụ cụ thể đến từng chiến sĩ.
leftcenterrightdel
Cơ động ra bãi tập tập huấn, bồi dưỡng. 
leftcenterrightdel
Bồi dưỡng cho tiểu đội trưởng về điều lệnh tại đại đội. 
leftcenterrightdel
Tập tiêu binh danh dự chuẩn bị cho ra quân huấn luyện. 
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ tập các hoạt động giải trí trên thao trường. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện quân sự. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị trong chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới 2024. 
leftcenterrightdel
 Chủ động tăng gia sản xuất, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới 2024.
leftcenterrightdel
Góc cảnh quan thao trường huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Gia Định. 
leftcenterrightdel
Chuẩn bị điểm tiếp nhận chiến sĩ mới 2024 tại Trung đoàn Gia Định. 
leftcenterrightdel
Chiến sĩ vui chăm sóc, củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để đón chiến sĩ mới. 

NGUYỄN HIỂN – QUỐC HƯNG  (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.