leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2023, Trung đoàn Bộ binh 10 triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp đột phá vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Trong huấn luyện, Trung đoàn bám sát phương châm: “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động chuẩn bị huấn luyện đầy đủ, chu đáo từ khâu tập huấn cán bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, soạn thảo, thông qua giáo án chặt chẽ; hệ thống mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện của các đơn vị được tu sửa, làm mới đúng quy định, có chất lượng tốt.

leftcenterrightdel

Các cá nhân có thành tích được khen thưởng năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đề ra nhiều biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, trong đó tập trung làm tốt công tác quán triệt; xây dựng kế hoạch cụ thể; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, nền nếp chính quy; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, hội thi, hội thao; tăng cường kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy; nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy; đẩy mạnh phong trào thi đua; phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương...

Tại hội nghị, Trung đoàn đã khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023.

Tin, ảnh: PHÚ TÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.