leftcenterrightdel

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 đã thông tin đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động một số nội dung trọng tâm bao gồm: Những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần; Thông tin, định hướng tư tưởng và giải đáp về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, chế độ chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Quân đội, của địa phương có tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn; Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, đơn vị và địa phương.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại dân chủ.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Trung đoàn 726 đã phát biểu các ý kiến về những vướng mắc; tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong trong Trung đoàn cũng kịp thời đề xuất các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn phúc đáp, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao.

Thông qua hội nghị đối thoại dân chủ nhằm thực hiện và phát huy tốt quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động, từ đó giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở đơn vị, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị đối thoại dân chủ tại Trung đoàn 726.

Kết luận hội nghị đối thoại dân chủ, Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của đơn vị và đánh giá cao tinh thần dân chủ trong đơn vị, đồng thời Đại tá Lê Quang Sáu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị tiếp tục phát huy tốt dân chủ nhưng cũng phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện dân chủ hình thức, tự do, vô kỷ luật, đề cao hơn nữa trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ chủ trì các cấp; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động; công khai, dân chủ trong các hoạt động; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

Tin, ảnh: ROÃN THỊ HỒNG THẮM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.