Năm 2022, Đảng ủy Trung đoàn 726 tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị ngày càng được nâng cao, kiểm tra bắn đạn thật đơn vị đạt khá, an toàn tuyệt đối.

Đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao; chăm sóc các loại vườn cây đúng quy trình kỹ thuật; cung ứng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cây giống kịp thời vụ cho người lao động; quản lý chặt chẽ diện tích các loại vườn cây.

Trung đoàn 726 tham gia tích cực phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, làm mới nhiều tuyến đường bê tông khu dự án, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc...

leftcenterrightdel

Trung đoàn 726 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

Hội nghị đã thảo luận, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ năm 2023. Trọng tâm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, các Chi ủy, Chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; chủ động trong mọi tình huống.

Đơn vị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân vùng dự án; tập trung thực hiện các khâu đột phá: “Nâng cao năng lực điều hành, quản lý, đảm bảo nguồn vốn; nâng cao chất lượng, năng suất vườn cây; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, đất dự án; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và xử lý tốt nợ tồn đọng.

Trung đoàn 726 tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phối hợp với chính quyền xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Tin, ảnh: HỒNG THẮM