leftcenterrightdel

Toàn cảnh buổi lễ phát động thi đua cao điểm của Trung đoàn 726.

Theo đó, đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 9-11 đến ngày 28-12. Trong đợt thi đua này, Trung đoàn 726 tập trung vào thực hiện thắng lợi các nội dung đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa to lớn của chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" kết hợp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước, quân đội, binh đoàn, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”; 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 726 bắt tay đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua.

 

Đợt thi đua cao điểm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động hiểu rõ về ý nghĩa, tầm vóc những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử; khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Qua đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: HỒNG THẮM