leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đánh giá kết quả thực hiện, Đảng ủy Trung đoàn 726 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật như: Duy trì nghiêm nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, có chất lượng; 100% sĩ quan, QNCN, CNVQP, LLTV được huấn luyện đúng, đủ các nội dung; 100% các khoa mục kiểm tra hằng năm đạt yêu cầu, trong đó có trên 76% khá, giỏi; đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đơn vị thường xuyên đảm bảo tốt công tác tài chính, công tác hậu cần, quản lý doanh trại, doanh cụ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị theo hướng chính quy, thống nhất, an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động chủ yếu là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia nhận khoán vườn cây;  thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội: “Xóa đói giảm nghèo”, “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung sức vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí… với số tiền gần 7,65 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HỒNG THẮM