Tham dự lớp bồi dưỡng có 110 đồng chí là cán bộ, nhân viên các cơ quan trung đoàn, các đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trong ban chấp hành các tổ chức quần chúng. 

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Trung đoàn 719 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023. 

Theo đó, lớp học được tiến hành trong 5 ngày (từ ngày 14 đến 18-9-2023). Tại lớp học, các học viên được trang bị 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự lớp học.

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc của Trung đoàn 719 góp phần nâng cao kiến thức dân tộc và phương pháp, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Với đặc thù đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - vùng có đồng bào các dân tộc thiểu số theo nhiều tôn giáo khác nhau, những năm qua, Trung đoàn 719 đã cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân trong vùng dự án. Tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hơn 700 hộ dân, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các nội dung công tác chính sách đối với các hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn đóng quân. Góp phần ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, khẳng định vị trí, vai trò của Trung đoàn 719 nói riêng, Binh đoàn 16 nói chung trên địa bàn, thực hiện Chương trình “Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới”; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2030. 

Tin, ảnh: VĂN KHÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.