Trong 5 năm qua, Trung đoàn 31 đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các mặt công tác, thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng. Đơn vị chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào Thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động của Quân đội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan trưng bày Đại hội. 

Phong trào thi đua lan tỏa rộng trong từng nhiệm vụ, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện nhiệm vụ; xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả áp dụng vào huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ đời sống bộ đội.

Trong 5 năm, đơn vị có hàng trăm tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 và các cấp tặng Cờ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4).

Trung đoàn có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện, học tập, phục vụ đời sống. Chất lượng huấn luyện tiến bộ vững chắc, diễn tập chiến thuật bắn đạn thật các cấp hằng năm đều đạt giỏi và khá. Kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% đạt khá, giỏi. Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, cử hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phòng chống đại dịch Covid-19 và xây dựng nông thôn mới, thăm, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân....

Tại Đại hội, những tập thể, cá nhân điển hình đã báo cáo, phổ biến kinh nghiệm cho các đơn vị, cơ quan học tập. Đại hội cũng thảo luận đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Dịp này, 20 tập thể, cá nhân xuất sắc trong 5 năm qua đã được đơn vị khen thưởng.

Tin, ảnh: LÊ CẦU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.