5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 165 và cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT). Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Kết quả kiểm tra nhận thức hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 85% đến 87% khá, giỏi. Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện quân sự theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 82% đến 86% khá, giỏi.

leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Giai đoạn 2019-2024, Trung đoàn 165 luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trung đoàn được tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2021, 2023; Cờ thi đua cấp Quân đoàn 4 năm 2021, 2023; Danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu Quân đoàn 4 năm 2021, 2023.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Lê Lương Quyền biểu dương những kết quả, thành tích của Trung đoàn 165 giai đoạn vừa qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, phát hiện và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong mọi hoạt động…

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan trưng bày chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng.

Tại Đại hội, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 165 đã trao giấy khen tặng 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

Tin, ảnh: LÊ BA

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.