Báo cáo của Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Hơn 10 năm qua, ngành thông tin khoa học quân sự đã quán triệt, triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện nội dung Chỉ thị 94 và những chủ trương lớn về thông tin khoa học - công nghệ của Đảng, Nhà nước và Quân đội; có bước phát triển mới, năng động, bám sát nhiệm vụ chính trị và diễn biến tình hình với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng; chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, huấn luyện trong toàn quân, khẳng định được vị thế là một ngành quan trọng trong hoạt động quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Ngành thông tin khoa học quân sự không ngừng xây dựng tiềm lực; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin khoa học quân sự; tích cực, chủ động trong xây dựng các Website, mạng LAN nội bộ, hệ thông tin chỉ đạo, điều hành để cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học, huấn luyện… trong Quân đội.

Hằng năm, toàn ngành thường xuyên duy trì hiệu quả hoạt động thông tin truyền thống với áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; đa dạng hóa các sản phẩm, các hình thức, phương pháp phổ biến thông tin; tổ chức hoạt động thông tin khoa học quân sự, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, nội dung phong phú.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngành Thông tin khoa học quân sự đang tích cực thu thập thông tin, bổ sung xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, đồng thời liên kết, cung cấp, chia sẻ với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, là nguồn tài nguyên thông tin quan trọng giúp các học viện, nhà trường trong Quân đội xây dựng “Big Data” của nhà trường thông minh; đây cũng là yếu tố cần thiết trong kết nối với trục liên kết cơ sở dữ liệu Bộ Quốc phòng trong chương trình xây dựng Chính phủ điện tử.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng đề nghị ngành thông tin khoa học quân sự các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng, lấy việc phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc làm mục tiêu của công tác thông tin khoa học quân sự; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chỉ huy về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị số 94 chi tiết, cụ thể, sát điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Văn Giao đề nghị các đơn vị đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì; tích cực phát triển ngành thông tin khoa học quân sự theo hướng tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại; xây dựng thông tin khoa học quân sự trở thành một hoạt động quan trọng, khi cần có thể tham gia một số nội dung chiến tranh thông tin trong chiến tranh hiện đại và nâng tầm trí tuệ, xây dựng nền tri thức quân sự, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

leftcenterrightdel

Đại tá Đỗ Hồng Việt, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Cục Khoa học quân sự xác định, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin khoa học quân sự trong Quân đội; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin khoa học quân sự, bảo đảm cho ngành thông tin khoa học quân sự các cấp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.