Dự hội nghị có đại biểu cơ quan chức năng: Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ngành Khoa học quân sự các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường Quân đội...

Năm 2023, công tác Ngành Khoa học quân sự toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được đổi mới, nhiều hoạt động khoa học quân sự được tổ chức thành công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành tốt một số chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ biên soạn tài liệu huấn luyện được chú trọng, chất lượng được nâng cao, sát yêu cầu thực tế huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống giáo trình, tài liệu xã hội và nhân văn quân sự được biên soạn, xuất bản, phát hành đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cập nhật thông tin, kiến thức mới, có độ tin cậy cao về mặt khoa học, sát đối tượng giáo dục và đào tạo; kịp thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho các đối tượng tại các học viện, nhà trường trong toàn quân.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Tích cực rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với văn bản của Nhà nước và đặc thù quân sự, quốc phòng; công tác quản lý, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh được quan tâm, nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Hoạt động thông tin khoa học quân sự đã bám sát nhiệm vụ chính trị và diễn biến tình hình trong nước, thế giới; chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, huấn luyện trong toàn quân.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Khoa học quân sự trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Ngành Khoa học quân sự năm 2023.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở kết quả công tác khoa học quân sự năm 2023 và các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng đề nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và Ngành Khoa học quân sự toàn quân tiếp tục đổi mới, đồng bộ cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học quân sự trên cơ sở rà soát, bổ sung, hoàn thành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách về công tác khoa học quân sự, phù hợp với các quy định của Nhà nước cũng như đặc thù hoạt động quân sự, quốc phòng.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án khoa học và công nghệ trọng điểm; triển khai đồng bộ, trọng điểm các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo các định hướng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoạt động chuyên môn. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, xử lý, giảm thiểu những tác động đối với môi trường; nghiên cứu giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.