Báo cáo do Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật khẳng định, năm 2022, quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng... Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai toàn diện các mặt công tác. 

Điểm nổi bật là đã chủ động tham mưu, đề xuất công tác đầu tư, mua sắm, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật; báo cáo Bộ Quốc phòng nhu cầu kế hoạch bảo đảm kỹ thuật năm 2023 của ngành kỹ thuật Quân đội. Cùng với bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thu hồi cấp đổi, đồng bộ vũ khí, đạn dược cho các sư đoàn bộ binh đủ quân; hướng dẫn các đơn vị toàn quân kiểm tra, rà soát các loại đạn dược có nguy cơ xảy ra mất an toàn, đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn trong cất chứa đạn dược, Tổng cục Kỹ thuật đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, tập trung cho trang bị kỹ thuật của lực lượng tham gia tác chiến biển đảo, biên giới; hội thi, hội thao và diễn tập... 

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Minh Đức chủ trì hội nghị. 
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tiếp theo, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện toàn diện, có chất lượng các nội dung công tác kỹ thuật. Trước kết cần bảo đảm đủ số lượng, chất lượng trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thẩm định chặt chẽ các chương trình, dự án mua sắm, sản xuất cải tiến trang bị kỹ thuật; đề xuất và tổ chức khôi phục, sửa chữa một số phương tiện, xe máy quân sự sẵn sàng phục vụ các hoạt động diễu duyệt trong một số sự kiện quan trọng của đất nước. Tiếp tục xây dựng, củng cố kho tàng, đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực công nghệ; duy trì, bảo đảm đồng bộ cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các đảo ven bờ, Quần đảo Trường Sa và Bộ đội biên phòng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khai thác, sửa chữa trang bị kỹ thuật; tích hợp vũ khí lên phương tiện  cơ giới; các đề tài thuộc chương trình hợp tác, phối hợp về công tác kỹ thuật; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu về công tác kỹ thuật...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG