leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong toàn tổng cục nâng cao hiệu suất công việc và giải quyết, xử lý nhanh chóng hồ sơ, tài liệu, đáp ứng yêu cầu cơ quan, đơn vị. Trong thời gian 2 ngày, các giáo viên sẽ phổ biến, quán triệt các văn bản mới ban hành của ngành; hướng dẫn về thực hành việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử có ký số tổ chức, ký số cá nhân; giới thiệu về quy chế, kế hoạch triển khai thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ do cấp trên giao.

Đặc biệt, qua tập huấn, các học viên được thống nhất về những nội dung mới trong ký văn bản điện tử, sao điện tử, ký phụ lục…, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Hưng phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn. 

Phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật nêu rõ: “Sử dụng chữ ký số là nhu cầu mang tính khoa học, hỗ trợ đắc lực cho các khâu nghiệp vụ của công tác văn thư, từ thủ công sang tự động hóa, góp phần giải quyết một cách nhanh nhất trong khâu chuyển giao và lưu văn bản, hồ sơ. Việc tổ chức tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, trang bị những kỹ năng xử lý văn bản điện tử góp phần đưa công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ đi vào nền nếp, thông suốt, đạt hiệu quả thiết thực”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.