Báo cáo tại hội nghị và ý kiến tham luận của các đại biểu thống nhất đánh giá, năm 2023, với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, ngành hậu cần - kỹ thuật nội bộ Tổng cục Hậu cần đã tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Ngành hậu cần - kỹ thuật nội bộ đã tham mưu, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác ngành; phát huy hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50, góp phần xây dựng cơ quan, phân đội hậu cần - kỹ thuật các cấp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

leftcenterrightdel

 Đại tá Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Trọng Thiện ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác hậu cần - kỹ thuật năm 2023, chỉ ra một số hạn chế, điểm cần lưu ý yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và ngành hậu cần - kỹ thuật Tổng cục tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trước yêu cầu, nhiệm vụ năm 2024 được dự báo ngày càng cao, nhu cầu bảo đảm lớn, Đại tá Nguyễn Trọng Thiện yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết lãnh đạo, chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật, chương trình, đề án năm 2024 của Tổng cục.

Đồng thời, tập trung phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, xây dựng ngành hậu cần - kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị chủ động tạo nguồn, mua sắm xăng dầu, bảo đảm đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ; thực hiện bảo dưỡng 100% trang bị kỹ thuật hiện có trong quy hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất trang bị kỹ thuật tại các đơn vị.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm trên, tổ chức tốt huấn luyện hậu cần - kỹ thuật cho các đối tượng theo phân cấp; thường xuyên rà soát xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần - kỹ thuật, các quy chế, quy định của ngành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng đơn vị. Thực hiện nghiêm việc điều chỉnh, kiện toàn biên chế lực lượng hậu cần - kỹ thuật các cấp theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng ngành hậu cần - kỹ thuật Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN