Tiếp tục đầu tư, củng cố các trạm chế biến thực phẩm, các mô hình TGSX tập trung theo hướng ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị. Đối với các đơn vị khối dự toán có mô hình “4 cơ bản”, có đủ diện tích đất, mặt nước thì phấn đấu tự túc 100% định lượng rau, củ, quả, 80%-100% định lượng thịt, 40% định lượng cá; giá sản phẩm TGSX và chế biến thấp hơn khung giá quy định trong mức tiền ăn; giá trị lãi từ TGSX, dịch vụ đã trừ chi phí hằng năm cao hơn chỉ tiêu Bộ Quốc phòng quy định từ 5% trở lên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Các đơn vị không có đất TGSX đẩy mạnh chế biến và hoạt động dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn thu cải thiện đời sống bộ đội.

VĂN CHIỂN