leftcenterrightdel
Bộ đội Biên phòng làm thủ tục cho công dân xuất cảnh bằng phần mềm biên phòng điện tử tại Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa), tháng 8-2019. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Các cơ quan chức năng của TCCT tích cực rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, từng bước tạo sự hoàn thiện, đổi mới, chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ; các tổ chức được sắp xếp theo hướng tinh, gọn, mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong TCCT luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp...

CHIẾN VĂN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.