Tham gia đoàn có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Cục Chính trị, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 365.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Vũ Công Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ chủ trì buổi làm việc. 
leftcenterrightdel
Đại tá Vũ Xuân Yên, Chính ủy Sư đoàn 365 báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 6 tháng đầu năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Sư đoàn an toàn về mọi mặt, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; 100% các phân đội trực ban sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Sư đoàn 365. 
leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT của Sư đoàn 365.

 Công tác giáo dục chính trị được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần kết hợp với đối thoại dân chủ ở các cấp; hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được nâng cao; hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ tiến hành có hiệu quả; hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT được xây dựng đầy đủ, đăng ký ghi chép khoa học, cụ thể, tỉ mỉ…   

leftcenterrightdel
Đoàn công tác tham quan xe điều khiển của tổ hợp tên lửa S125-2TM, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.
leftcenterrightdel
 Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Công Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 365 trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên; rà soát nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiện nhiệm vụ sát, đúng.

Duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, coi trọng làm tốt công tác tư tưởng; nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng; quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; quan tâm, xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết thống nhất; chăm lo đời sống vật chất tinh thần bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: THẾ THỦY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.