Trình bày diễn văn phát động đợt thi đua, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: 6 tháng đầu năm 2024, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều nét mới, nhiều hoạt động nổi bật, nhất là thi đua trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn...

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trình bày diễn văn phát động đợt thi đua cao điểm "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, tài chính, kế hoạch đầu tư, nghiên cứu khoa học, pháp chế, tư pháp, cơ yếu và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt. Tình hình chính trị, tư tưởng của toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, 6 tháng cuối năm 2024 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024). Để lập thành tích cao nhất chào mừng sự kiện quan trọng này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân đợt thi đua cao điểm, chủ đề “Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu. 

Một là, thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng; truyền thống vẻ vang và những chiến công oanh liệt trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... 

Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đội theo tinh thần "7 dám" và thực hiện tốt “5 quyết tâm”, “5 chủ động” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương. Giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán - binh, đoàn kết quân - dân. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cống hiến nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hai là, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức, về đích sớm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp với các lực lượng tham gia giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp; bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Chủ động về phương án, lực lượng, trang bị và các mặt bảo đảm, ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ... 

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại lễ phát động đợt thi đua cao điểm. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thi đua thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức, biên chế; quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành việc giải thể, sáp nhập, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp. Tăng cường huấn luyện sử dụng vũ khí trang bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập. Tổ chức diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập bắn đạn thật, diễn tập chỉ huy - cơ quan, hội thi, hội thao trong nước, khu vực, quốc tế đạt kết quả cao. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, liên thông các bậc học, sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, gắn nhà trường với đơn vị. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. 

Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật; tỷ lệ vi phạm kỷ luật chung của toàn quân dưới 0,2%, không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, vụ việc làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. 

Ba là, thi đua triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân theo đúng đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của Bộ Quốc phòng, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị. Đặc biệt tổ chức lễ kỷ niệm tương xứng với tầm vóc của sự kiện, làm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, sức mạnh của Quân đội ta. 

Đợt thi đua cao điểm được tổ chức từ nay đến ngày 31-12-2024. Căn cứ nội dung, chỉ tiêu thi đua do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, các cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn quân phát động, ký kết giao ước thi đua và tổ chức đợt thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Kết thúc đợt thi đua cao điểm tổ chức tổng kết và bình xét khen thưởng cùng với tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tin, ảnh: SƠN BÌNH - TUẤN HUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.