Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị của Tỉnh ủy An Giang. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị của Tỉnh ủy Bình Định.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy An Giang, 10 năm qua, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đề ra. Kết quả đạt được khá toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh phát triển ổn định... Nổi bật là, tỉnh thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”; thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương Quân đội...

leftcenterrightdel

Khen thưởng các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, với thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Ảnh: Baoangiang.com.vn

 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả tỉnh An Giang đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết; thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Tăng cường giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các chính sách hậu phương Quân đội; giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với các địa phương của Campuchia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác diễn tập; quan tâm xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần bổ sung nguồn lực cho Quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc... 

* Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI do Tỉnh ủy Bình Định tổ chức ngày 13-3, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI có hiệu quả, cấp ủy đảng và toàn hệ thống chính trị của tỉnh Bình Định cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Thường xuyên quan tâm huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện vững mạnh; luôn nắm chắc tình hình, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, được tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Định, trong 10 năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch chặt chẽ, đồng thời nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

ĐẶNG HẢI - HỒNG PHÚC