Theo nội dung kết luận, sau khi biểu dương Tổng cục Hậu cần và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội đã nghiêm túc, tích cực, quyết liệt triển khai kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 cũng như nhiệm vụ làm điểm về chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng tiếp tục đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng cục Hậu cần thực hiện thành công chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội trong thời gian tới.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội năm 2023 giữa Tổng cục Hậu cần và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, tháng 2-2023. Ảnh: DUY VĂN

Trong đó, yêu cầu Bộ tư lệnh 86, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Cơ yếu, Cục Quân lực và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục giúp đỡ Tổng cục Hậu cần hoàn thiện hành lang pháp lý, tập trung xây dựng quy định mã định danh điện tử phục vụ công tác quản lý nhân lực, vật chất, phương tiện, trang bị, cơ sở hậu cần. Binh chủng Thông tin liên lạc chủ trì, phối hợp với Bộ tư lệnh 86, Cục Cơ yếu sớm triển khai đường truyền số liệu quân sự và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các đơn vị còn lại của Tổng cục; Cục Cơ yếu cấp chứng thư số tổ chức, cá nhân phục vụ ký số văn bản theo đề nghị của Tổng cục Hậu cần.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu dự Hội nghị ký kết giữa Tổng cục Hậu cần và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, tháng 2-2023. Ảnh: DUY VĂN

leftcenterrightdel

 Hình ảnh Hội nghị ký kết lần đầu về phối hợp thực hiện chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội giữa hai đơn vị, tháng 5-2022.

Ảnh: CHIẾN VĂN

Về phía Tổng cục Hậu cần, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Tổng cục tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tiếp các nội dung chuyển đổi số bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vững chắc, khả thi, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng cục cần xác định nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 phù hợp, chuyển đổi số kết hợp với cải cách hành chính, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy, quản lý ngành hậu cần Quân đội...

VĂN CHIỂN