Dự hội nghị có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự hội nghị tổng kết thí điểm đào tạo.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị giai đoạn 2018-2022. Qua đó cho thấy, từ năm 2018 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 25 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 15 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị.

Các cơ quan chức năng và 3 học viện được giao nhiệm vụ gồm: Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị và Học viện Lục quân đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo đúng, đủ khối lượng kiến thức theo quy định; đội ngũ giảng viên có số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị được nâng cấp, bổ sung kịp thời, đầy đủ. Công tác tổ chức, quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học; năng lực, kinh nghiệm đào tạo của 3 học viện được nâng lên rõ rệt. Cán bộ sau khi tốt nghiệp có trình độ, kiến thức, năng lực tư duy, tổ chức thực tiễn, bảo đảm tiêu chuẩn trình độ cao cấp lý luận chính trị trong điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm sĩ quan, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới và yêu cầu xây dựng Quân đội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Dự thảo báo cáo khẳng định, việc thực hiện thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị của Bộ Quốc phòng được triển khai theo đúng yêu cầu của Ban Bí thư, góp phần củng cố và nâng cao năng lực tư duy, bản lĩnh chính trị, chuẩn hóa trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Trong 5 năm, các học viện đã và hiện đang đào tạo cao cấp lý luận chính trị được tổng số 1.574 học viên (quân số đang đào tạo 349 học viên); đã và đang hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị cho hơn 7.000 học viên; xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho hơn 3.000 học viên; tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi trung bình đạt xấp xỉ 99%. Kết quả này khẳng định Bộ Quốc phòng có đầy đủ điều kiện, năng lực tiếp tục đào tạo cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Quân đội.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó cục trưởng Cục Cán bộ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Qua nghe bản dự thảo báo cáo của Cục Nhà trường, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung, tập trung khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Bộ Quốc phòng 5 năm qua; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến chất lượng, đầy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu; ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, 3 học viện; chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị sớm tìm biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Quân đội.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó chính ủy Quân khu 3 phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, từ những kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao. Trước hết, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, kế hoạch của trên, đặc biệt là kết luận của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; gắn việc thực hiện đào tạo với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cao cấp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và các nghị quyết khác.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; tiếp tục khảo sát đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ sau khi đào tạo; bám sát khung chương trình, giáo trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình, tập bài giảng; tăng cường kiểm tra công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Các học viện, nhà trường cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị trong Quân đội.

Sau hội nghị tổng kết, tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá thực chất công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ đào tạo; chuẩn bị mọi điều kiện để đề nghị Ban Bí thư cho phép tiếp tục được thực hiện nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quân đội, các trường đào tạo sĩ quan cấp phân đội đào tạo trung cấp lý luận chính trị, qua đó, góp phần chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị cho cán bộ các cấp trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng, từ những kết quả, kinh nghiệm tích lũy qua 5 năm, các cơ quan, học viện, trường quân đội sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đào tạo được giao, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thí điểm đào tạo giai đoạn 2018-2022.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Quân đội giai đoạn 2018-2022.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN