Báo cáo trung tâm và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2023, cơ quan tài chính đã tích cực nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách trong Quân đội bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, khoa học.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, công tác tài chính đã đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân đội. 

Công tác tài chính đã đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân đội; bám sát cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước và đặc thù quốc phòng. Các nguồn lực tài chính được cân đối và quản lý chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, công tác quản lý ngân sách; công tác kế toán, thanh toán, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, quản lý tài sản công; công tác tự chủ về tài chính tại các bệnh viện; công tác nghiên cứu chế độ, chính sách; công tác thực hành tiết kiệm; phòng, chống lãng phí, tham nhũng; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, bám sát thực tiễn.

Đối với thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024, được các cơ quan, đơn vị tiến hành đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Dự toán ngân sách được điều hành, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; ưu tiên bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho con người, tập trung nguồn lực triển khai các chương trình, mục tiêu quan trọng, nâng cao tiềm lực quốc phòng...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Công tác tài chính được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024; yêu cầu thời gian tới, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, quy chế của Quân ủy Trung ương, bảo đảm công tác tài chính Quân đội luôn tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Chủ động cân đối, bảo đảm ngân sách cho các nhiệm vụ cấp thiết, đã có chủ trương thực hiện; trọng tâm là tăng lương cơ sở, bảo đảm kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2024; thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về điều chỉnh, tổ chức lực lượng; các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao...

Thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư; tăng cường công tác quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn Luật Giá; hoàn thiện, nâng cấp, bổ sung, xây dựng mới các phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành rút ngắn thời gian thống kê, tổng hợp số liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số ngành tài chính...

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.