Báo cáo trung tâm của hội nghị cùng các tham luận của các đại biểu đã tập trung đánh giá, năm 2023, các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã có nhiều nỗ lực, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng hơn so với các năm trước.

Vốn và tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển; cân đối tốt nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; khả năng thanh toán cơ bản được bảo đảm; một số doanh nghiệp đã tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, giảm hàng hóa tồn kho, cơ cấu lại nguồn vốn, đưa hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu về theo quy định, giảm hơn năm trước.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận trong năm vừa qua, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, tìm kiếm việc làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách; chủ động nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, đề ra nhiều giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; tổ chức triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển đã được phê duyệt; tình hình quốc phòng, an ninh tại các địa bàn trọng điểm nơi doanh nghiệp đứng chân được giữ vững.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động, giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo, hiện nay Bộ Quốc phòng đang trực tiếp quản lý 15 doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Năm 2023, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý đều có hiệu quả; các chỉ tiêu về tài chính - kinh tế cơ bản đều vượt kế hoạch năm, tăng trưởng hơn năm trước. Tổng doanh thu vượt 6,7% kế hoạch, tăng 6,2% so với năm trước, chiếm 77,26% doanh thu của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý. Tổng lợi nhuận trước thuế là 48.212 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương và đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh và hoạt động tài chính mà các doanh nghiệp đã đạt được trong năm qua. Để việc sử dụng vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đạt kết quả tốt trong thời gian tới, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, chủ trương, chính sách về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Quân đội; bảo đảm an toàn về mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp...

Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng yêu cầu cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cùng với việc tiếp tục nghiên cứu đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với giai đoạn hiện nay của Việt Nam và quốc tế.

Tin, ảnh: CHU ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.