Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 2 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần năm 2023

Thượng tướng Hải Sản làm việc với Quân khu 2 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần năm 2023

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Vũ Hải Sản

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Hải Sản

Thượng tướng Vũ Hải Sản tham dự Hội thảo

Thượng tướng Hải Sản tham dự Hội thảo "Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất-hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu"

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra việc thi công dự án của Tổng công ty 319

Thượng tướng Hải Sản kiểm tra việc thi công dự án của Tổng công ty 319

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Quân khu 4

Thượng tướng Hải Sản kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Quân khu 4

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với các doanh nghiệp Quân đội tham gia thi công các công trình, dự án quan trọng

Thượng tướng Hải Sản làm việc với các doanh nghiệp Quân đội tham gia thi công các công trình, dự án quan trọng

Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại, quân nhu

Thượng tướng Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, doanh trại, quân nhu