Năm học 2023-2024, Học viện Lục quân xác định tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, thực hiện có hiệu quả phương châm “Chất lượng của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, xây dựng học viện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh, tăng cường kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp chính quy. Phấn đấu kết quả thi, kiểm tra của các đối tượng học viên 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 80% khá, giỏi. Có từ 3 đến 5 cán bộ, giảng viên đủ tiêu chí đề nghị công nhận chức danh Phó giáo sư, từ 2 đến 3 giảng viên được công nhận Nhà giáo giỏi cấp Bộ.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của Học viện Lục quân.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả học viện đã đạt được trong năm học 2022-2023 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Quân đội được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo điều kiện vững chắc để đến năm 2030 xây dựng quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mục tiêu này đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với công tác giáo dục-đào tạo trong quân đội”.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân đọc diễn văn khai giảng.
leftcenterrightdel
 Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Lục quân và các đại biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, Học viện Lục quân là trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín, lâu đời của quân đội và của cả nước. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong năm học mới, học viện cần tập trung tốt một số nhiệm vụ, đó là:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, đặc biệt cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, vận dụng có hiệu quả nghệ thuật chiến tranh nhân dân vào trong quá trình giảng dạy. Nghiên cứu, tham gia sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục-đào tạo. Hoàn chỉnh và triển khai đề án “Phát triển Học viện Lục quân đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, đề án “Xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại”.

Hoàn chỉnh xây dựng đầu ra chương trình đào tạo cho từng đối tượng, đề xuất một số ngành đào tạo mới, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa vững chắc. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác khảo thí, tự đánh giá chất lượng trường, chất lượng chương trình đào tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường mối quan hệ giữa học viện với hệ thống nhà trường quân đội và với đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.